0
0Ft
  • A kosár üres

    Nincs termék a kosaradban

Házhozszállítás

A kiszállítás kaputól kapuig történik. A szállító kollégák a bútorok bevitelére nem kötelezhetők. Amennyiben ingyenes szállítás keretében adta le rendelését, akkor sem ingyenes a bútor(ok) házba, lakásba bevitele.

A várható szállítási idő minden terméknél fel van tüntetve, melyet igyekszünk betartani, de tőlünk független tényezők miatt (gyártási idő, anyaghiány stb.) csúszás előfordulhat. A szállítási idő megnövekedése miatt semmilyen reklamációt, kedvezmény kérést nem áll módunkban elfogadni, mivel a megadott szállítási intervallum tájékoztató jellegű.

A szállítás időpontjáról mi tájékoztatjuk a vásárlót, sajnos egyedi igényeket a szállítás napjával, órájával kapcsolatban nem tudunk teljesíteni, mivel egyszerre 6-8 rendelést is szállítanak kollégáink.

Ha az egyeztetett kiszállítási napon a vásároló miatt meghíúsul a termék(ek) átvétele, akkor csak a szállítási díj újbóli megfizetése esetén tudjuk újra szállításba szervezni a bútor(okat).

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bizonyos rendelések esetén a végösszeget előreutalással kérjük kifizetni, mely hiányában nem tudjuk a rendelést teljesíteni. Az ilyen termékek rendelése esetén a vásárlót tájékoztatjuk, a megrendelést beérkezését követően.

 

 

Nálunk nincs előleg fizetési kötelezettség! A megrendelt termékeket átvételkor is kifizetheti.

A kiszállítást saját cégünk végzi. A bútorokat csomagolva szállítjuk, hogy biztonságosan elérjenek otthonába.

-Személyes átvétel: – Ingyenes
-Házhoz szállítás: Fejér, Veszprém és Pest megyében –    3935.- Ft + ÁFA –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni (A termék csak az ingatlan bejáratáig szállítva). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 4%-a.
-Házhoz szállítás: Fejér, Veszprém és Pest megyén kívül Országosan – 6300.- Ft + ÁFA  –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni (A termék csak az ingatlan bejáratáig szállítva). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 5%-a.
-Házhoz szállítás Extra: Fejér,  Veszprém és Pest megyében – 7300.- Ft + ÁFA  –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni  (A termék sérülés mentes behelyezése az ingatlanba, teljes körű összeszerelése és használati út mutatása.). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 6%-a.
-Házhoz szállítás Extra: Fejér,  Veszprém és Pest megyén kívül Országosan  – 10.950.- Ft + ÁFA  –  díjat számolunk fel, amelyet a termék átvételekor, készpénzben kell megfizetni  (A termék sérülés mentes behelyezése az ingatlanba, teljes körű összeszerelése és használati út mutatása.). Amennyiben a megrendelt termék(ek) teljes ára eléri vagy meghaladja a 200.000.-Ft összeget, szállítás költsége a megfizetendő ár 8%-a.

Jótállási tájékoztató

1, TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLÁSSI JOGOKRÓL

A Jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadástól vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. Prémium típusú termékeinkre 3 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadást követően lépett fel, így pl. ha hibát:

– szakszerűtlen üzembe helyezést (kivéve ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– rendeltetés ellenes használata, használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

– helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, ugrálás…stb

– elemi kár természeti csapás okozta.
– égés, kiégetés
– áztatás

– karfán való ülés/helyezkedés

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti a csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többlet költségekre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélés -a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel- a megfelelő határidőn belül a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 20 munkanapon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélésére (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következménye ként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag, munka és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik. Kivéve, ha a fogyasztó hamis jótállási igény vagy nem rendeltetésszerű használat, esetleg kellék/termék szavatossági idő- jótállási határidő lejártával igényel személyes megtekintést. Ennek úti költségét a hamis igény miatt, fogyasztó teríti meg.

A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le   – és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányába, ha fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatot.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2004. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 3. §-a szerint köteles-az ott meghatározott tartalommal- jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételkor a NGM rendelet

5 §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A fogyasztó a hibát az alábbi e-mail címen kell jelentse a termék fotózásával és a hiba fotózásával.       cosmosbutor@gmail.com    +36/70 534 5855

Kezelési és használati útmutató - kanapé, ülőgarnitúra

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kanapé, ülőgarnitúra

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Segítségére szeretnénk lenni termékünk szakszerű kezelésével és ápolásával kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat, az abban foglaltak betartásával ugyanis termékünket hosszú ideig megelégedésére használhatja.

A fekvőhellyé átalakítható kárpitos bútorok a nappali, szoba bútorai (gyermekkanapé, kanapéágy, sarokgarnitúra), időnkénti alvásra alkalmasak, nem hálószobabútorok, állandó alvásra ne használja!

  • A csomagolás a termék védelmét szolgálja a szállításkor és a rakodáskor előforduló fokozott igénybevétel miatt. A csomagolóanyagot óvatosan a termék megsértése nélkül távolítsa el.
  • A bútorokat óvjuk a sugárzó hőtől, közvetlen napsugárzástól és nedvességtől, valamint az éles és sarkos tárgyaktól.
  • A kihúzható részeket egyenesen húzzuk előre KÖZÉPEN, ne rézsútosan, mert úgy az oldalsó rész alul megrongálódhat, szétugorhat.
  • Karbantartás: a csavarokat időszakosan ellenőrizzük, és ha szükséges, húzzunk utána.
  • Ágyneműtartó: A fedelét és a keretet ne zárjuk le nyomással/erőszakkal (túl sok ágynemű), mert különben a fenéklemez kifelé nyomódik.
  • Tilos a kárpitozott felületeket oldószerrel, vegyi tisztítószerrel és a fa részeket súrolóporral tisztítani.
  • A bútorszövet KIZÁRÓLAG szárazhabos tisztítószerrel, vagy a megfelelő tisztító folyadékkal végezhető.

A rendeltetésszerű használat mellett a termék könnyen kezelhető és tartós lesz.

Az esetleges javításokat minden esetben szakemberrel végeztesse el!

Kezelési és használati útmutató - valódi bőr, textilbőr és szövetgarnitúrákhoz, francia ágy, heverő, gyerek ágy, matracok és fa bútorok

KEZELÉSI, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Valódi Bőr, Textilbőr és szövetgarnitúrákhoz, francia ágy, heverő, gyerek ágy, matracok és fa bútorok

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Segítséget szeretnénk nyújtani termékünk szakszerű kezelésével és ápolásával kapcsolatban.

Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatót, az abban foglaltak betartásával ugyanis termékünket hosszú ideig megelégedésére használhatja.

A kárpit felületek tisztításaelvégezhető a kereskedelemben kapható száraz habos bútortisztítóval, a tisztítószeren található útmutató figyelembe vételével,
vagy az erre alkalmas megfelelő folyadékkal végezze.

A fa és laminált felületeketnedves, enyhe mosószeres ruhával tisztítsuk, majd töröljük szárazra. Tilos a fa és laminált felületeket, bármely bevonó anyagot, szemcsés súrolószerrel és szerves oldószerrel (aceton, benzin stb.) tisztítani!

Plüss és zsenília szövetek tisztításanedves-nyirkos ruhával vagy száraz habos kárpittisztítóval történjen.

Textilbőr tisztításáhozelegendő egy nedves ruha is. Más módon való tisztítást nem javasoljuk, mivel ezáltal az anyag minősége megváltozhat.

Lemosható anyagok tisztítása.Kérjük, amennyiben ilyen terméket vásárolt, semmiképpen se tisztítsa a terméket a normál folyó vízen kívül mással! A tisztításhoz egy nem színező és szálakat nem hagyó rongyot használjon. Más módon való tisztítást nem javasoljuk, mivel ezáltal az anyag minősége megváltozik.

Valódi Bőr: Bőr felületen ne használjunk vegyszert, tisztítószert és oldószert.
Tilos súrolni és érdes felületű szivaccsal-törlőkendővel törölgetni.
Nyirkos vagy száraz finom tapintású törlőkendővel végezhetjük tisztítását.
Ápolása félévente szükségelt, ehhez olajat oldalunkról rendelhet.

Matracok: elvégezhető a kereskedelemben kapható száraz habos bútortisztítóval, a tisztítószeren található útmutató figyelembe vételével,
vagy az erre alkalmas megfelelő folyadékkal végezze. Kifekvésük ellen szükséges alkalmanként megfordítani ellentétes oldalukra.

Konyha összeszerelési díj

Bútor összeszerelés több, mint 5 termék esetén(egyedi árajánlat)

Amennyiben több, mint 5 termék összeszerelésére van igény, egyedi összeszerelés árajánlatot kell kérnie, mivel ebben az esetben nem érvényesek a feltüntetett szállítási/összeszerelési díjak.

GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések

Mit jelent a "jobbos" és a "balos" kivitelű bútor?

-Sarokülőknél: Ha a sarokülőnek a jobb oldalán van az ottomán része, akkor az a jobbos kivitel, amennyiben a bal oldalon van az ottomán rész, akkor az balosnak számít.

Illusztráció

Balos kivitelű sarokülő:

Jobbos kivitelű sarokülő:


-Heverőknél
: A heverőknél a fejtámla pozíciója alapján állapítjuk meg, hogy jobbos, vagy balos kivitelű:

Illusztráció

Balos kivitelű heverő:

 

Jobos kivitelű heverő:

 

Amennyiben bármilyen további kérdés merülne fel, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén: Kapcsolat

Hogyan fizethetek az oldalon?

-Utánvétes fizetés: Lehetősége van kifizetni a teljes összeget a termék házhozszállításakor(csak készpénz, kártyával nincs lehetőség a helyszínen fizetni).

-Banki átutalás: Lehetősége van a bútor teljes árát banki átutalással kifizetni.

-Paypal: A PayPal integrációjának köszönhetően lehetősége van PayPal-on keresztül fizetni, amely az egyik legbiztonságosabb internetes fizetési mód.

Tetszik ez a bútor, volna lehetőségem személyesen is megtekinteni?

Mivel nagyon széles a választékunk, több ezer termékkel rendelkezünk, így nem biztos, hogy az ön álltal kinézett bútor megtekinthető a bemutatótermünkben.

Termékeink professzionális fotózás álltal lettek digitalizálva, hogy a lehető legjobban adja vissza a bútor eredeti kinézetét, így csak nagyon csekély lehet az eltérés a valóság és a digitális kép között.

Ha esetleg valamelyik termékünkről több információt szeretne megtudni, keressen fel minket elérhetőségeink egyikkén.

Mennyi a termékek szállítási ideje?

Minden termékünknél eltérő a szállítási idő, népszerűbb termékeinknél általában 6-12 munkanapon belül leszállítjuk az ön által vásárolt terméket.

A várható szállítási időt a termék leírásának az alsó részén találja.

Mit jelent az 1-6 hét szállítási idő?

Ezen termékeknek a szállítása tovább tart az átlagosnál.

Ha az adott termékből van raktáron, akkor akár 6-12 munkanapon belül leszállítjuk, de elképzelhető, hogy a termék elfogyott, így le kell gyártani, ami több időt vehet igénybe.

Szállítással kapcsolatos további információért, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén.

Tetszik egy termék, de nem találtam a megfelelő méretben/színben a weboldalon.

Amennyiben egy termékből nem talál megfelelő méretet, vagy színt, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén, és megpróbálunk önnek segíteni, esetleg egyedi gyártásban elkészíteni az ön által választott terméket(bizonyos termékeket csak a feltüntetett méretben/színben van lehetőség vásárolni).

Van lehetőség elemenként megvásárolni a konyha bútorokat?

Igen.

Amennyiben talált egy önnek megfelelő kivitelű terméket, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk konyhájának elrendezésében(biztosítunk elem listát, tervezést).

Van lehetőség elemenként megvásárolni a fürdőszoba bútorokat?

Igen.

Amennyiben talált egy önnek megfelelő kivitelű fürdőszoba bútort, de nincs szüksége az egész szettre, csak annak egy vagy  több darabjára, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén.

Hogyan tudom egy termék színét kiválasztani?

Amennyiben egy termék elérhető több színben, a “Szín variációk” szöveg melletti legördülő menüben tud színt választani.

Rossz adatokat adtam meg a rendeléskor, mit tegyek?

Amint elkezdjük egy megrendelés feldolgozását, a megadott telefonszámon fogjuk önt felkeresni, ahol minden adatot leegyeztetünk, így nincs más dolga, mint várni a hívásunkat.

Amennyiben nem szeretné megvárni amíg felkeressük, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségünk egyikén.